Oferta

Oferta obejmuje i zawiera dodatkowo:

 1. Kompleksową obsługę firm (tzw. outsourcing) - Umowa stała związana z wypełnianiem zadań służby bhp, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 2. Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • coś jeszcze
  Forma, miejsce oraz termin szkolenia są uzgadniane z Klientem. Do każdego szkolenia otrzymują Państwo program i materiały.
 3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej.
 4. Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 5. Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji (protokoły pokontrolne).
 6. Opracowywanie czytelnych i merytorycznych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 7. Przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (stanowiska komputerowe) na arkuszach kontrolnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami bhp i ergonomii określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973).
 8. Bieżącą pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Dostępne zdjęcia

  « TOMASZ MEJER Szkolenia z zakresu BHP » « Szczepidło k. Konina, 62 - 513 Krzymów » Biuro Rachunkowe PARTNER
  Projekt i wykonanie Profika